Show Posts in

Thiết bị đo khí độc nhiều chỉ tiêu cầm tay

Model: SKY2000-M5 Hãng sản xuất: YUANTE – Trung Quốc I. GIỚI THIỆU: Thiết bị đo khí độc nhiều chỉ tiêu cầm tay Model: SKY2000-M5 được dùng để giám sát hàm lượng khí trong môi trường và trong không gian kín và cảnh báo II. ĐẶC ĐIỂM: Có chức năng

Thiết bị đo hàm lượng khí Hiđrô Clorua (HCl) trong không khí

Model: SKY2000-HCL Hãng sản xuất: YUANTE – Trung Quốc I. GIỚI THIỆU: Thiết bị đo hàm lượng khí Hiđrô Clorua (HCl) trong không khí Model: SKY2000-HCL là thiết bị đo hàm lượng khí Hiđrô Clorua (HCl) với độ chính xác cao, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hóa

Thiết bị đo lưu lượng dạng siêu âm lưu động

Model: TDS-100P Hãng sản xuất: ALAVA – Trung Quốc I. GIỚI THIỆU: Thiết bị đo lưu lượng dạng siêu âm lưu động Model TDS-100P được sử dụng để hiệu chuẩn và đo lưu lượng chất lỏng trong mọi điều kiện. Nó có độ chính xác cao, độ

Thiết bị đo nồng độ khí gây mê

Model: VAPOR Hãng sản xuất: Fluke Biomedical – USA I. ĐẶC ĐIỂM: Thiết bị đo nồng độ khí gây mê Model: VAPOR được sử dụng kết hợp với Thiết bị đo và phân tích lưu lượng khí y tế Model VT-900A để tự động phát hiện và xác định

Thiết bị đo và phân tích lưu lượng khí y tế

Model: VT900A Hãng sản xuất: Fluke Biomedical – USA I. GIỚI THIỆU: Thiết bị đo và phân tích lưu lượng khí y tế Model VT-900A được thiết kế để thực hiện toàn diện, hiệu quả, đáng tin cậy việc kiểm tra và hiệu chuẩn máy thở và máy gây mê

Thiết bị đo và khảo sát phóng xạ đa năng

Model: Raysafe 452 Hãng sản xuất: Fluke Biomedical – USA I. GIỚI THIỆU: RaySafe 452 là Thiết bị đo và khảo sát phóng xạ đa năng mạnh mẽ, cho phép đo bức xạ ion hóa trong nhiều ứng dụng khác nhau như tìm đồng vị phóng xạ bị tràn, đo

Thiết bị phân tích an toàn điện

Model: ESA612 Hãng sản xuất: Fluke Biomedical – USA I. GIỚI THIỆU: Thiết bị phân tích an toàn điện Model: ESA612 đại diện cho một thế thế hệ các thiết bị kiểm tra mới dành cho các chuyên gia y sinh thực hiện dịch vụ tại chỗ trên thiết bị

Thiết bị phân tích an toàn điện tự động

Model: ESA615 Hãng sản xuất: Fluke Biomedical – USA I. GIỚI THIỆU:  Thiết bị phân tích an toàn điện tự động Model: ESA615 tích hợp khả năng kiểm tra tự động nhanh và đơn giản trong một thiết bị phân tích lưu động, cho phép thực hiện kiểm tra an

Thiết bị phân tích an toàn điện cầm tay

Model: ESA609 Hãng sản xuất: Fluke Biomedical – USA I. GIỚI THIỆU: Thiết bị phân tích an toàn điện cầm tay Model ESA609 là một thiết bị chắc chắn, lưu động và dễ sử dụng được thiết kế để kiểm tra an toàn điện nói chung. Được thiết kế cho
error: Content is protected !!