Phân tích Máy Y tế

Sort Posts by:

Thiết bị đo nồng độ khí gây mê

Model: VAPOR Hãng sản xuất: Fluke Biomedical – USA I. ĐẶC ĐIỂM: Thiết bị đo nồng độ khí gây mê Model: VAPOR được sử dụng kết hợp với Thiết bị đo và phân tích lưu lượng khí y tế Model VT-900A để tự động phát hiện và xác định

Thiết bị đo và phân tích lưu lượng khí y tế

Model: VT900A Hãng sản xuất: Fluke Biomedical – USA I. GIỚI THIỆU: Thiết bị đo và phân tích lưu lượng khí y tế Model VT-900A được thiết kế để thực hiện toàn diện, hiệu quả, đáng tin cậy việc kiểm tra và hiệu chuẩn máy thở và máy gây mê

Thiết bị phân tích an toàn điện

Model: ESA612 Hãng sản xuất: Fluke Biomedical – USA I. GIỚI THIỆU: Thiết bị phân tích an toàn điện Model: ESA612 đại diện cho một thế thế hệ các thiết bị kiểm tra mới dành cho các chuyên gia y sinh thực hiện dịch vụ tại chỗ trên thiết bị

Thiết bị phân tích an toàn điện tự động

Model: ESA615 Hãng sản xuất: Fluke Biomedical – USA I. GIỚI THIỆU:  Thiết bị phân tích an toàn điện tự động Model: ESA615 tích hợp khả năng kiểm tra tự động nhanh và đơn giản trong một thiết bị phân tích lưu động, cho phép thực hiện kiểm tra an

Thiết bị phân tích an toàn điện cầm tay

Model: ESA609 Hãng sản xuất: Fluke Biomedical – USA I. GIỚI THIỆU: Thiết bị phân tích an toàn điện cầm tay Model ESA609 là một thiết bị chắc chắn, lưu động và dễ sử dụng được thiết kế để kiểm tra an toàn điện nói chung. Được thiết kế cho

Phantom đo chỉ số liều của máy CT (CTDI)

Model: RaySafe Pro-CT Dose Hãng sản xuất: Raysafe / Fluke Biomedical – USA I. GIỚI THIỆU: Phantom đo chỉ số liều của máy CT (CTDI) RaySafe Pro-CT Dose bao gồm một bộ hình trụ đồng nhất được thiết kế để mô phỏng đầu và cơ thể trẻ
error: Content is protected !!