Phân tích Hóa – Lý – Y sinh

Sort Posts by:

Máy quang phổ phát xạ hồ quang

Model: Belec Vario Lab 2C Hãng sản xuất: BELEC – Đức I. GIỚI THIỆU:  Máy quang phổ phát xạ hồ quang Belec Vario Lab 2C thiết lập một tiêu chuẩn về độ chính xác và tính linh hoạt để đáp ứng nhu cầu phân tích kim loại

Thiết bị đo độ Axit bằng phép đo độ pH và độ dẫn

Model: FTech-IEC60754 Hãng sản xuất: TESTECH – Trung Quốc I. GIỚI THIỆU: Thiết bị đo độ Axit bằng phép đo độ pH và độ dẫn Model FTech-IEC60754 của TESTECH được sử dụng để đo độ axit của các khí sinh ra trong quá trình đốt cháy vật

Thiết bị đo lực căng dây cáp

Model: RTM 20D Hãng sản xuất: Gigasense – Thụy Điển I. GIỚI THIỆU: Thiết bị đo lực căng dây cáp Model RTM 20D có thể được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu đo chính xác trong các dây cáp được căng trước. Các ứng dụng

Thiết bị đo độ tập trung I-ốt vào tuyến giáp

Model: Captus 4000e Hãng sản xuất: Capintec – USA I. GIỚI THIỆU: Thiết bị đo độ tập trung I-ốt vào tuyến giáp Captus 4000e là hệ thống đo lường trong Y học hạt nhân toàn diện, với các mô đun phần mềm cho đo liều hấp thụ

Thiết bị đo hàm lượng các bon đen

Model: SKZ1059B Hãng sản xuất: SKZ – Trung Quốc I. GIỚI THIỆU: Thiết bị đo hàm lượng các bon đen Model: SKZ1059B được sử dụng để xác định hàm lượng các bon cho nhựa polyetylen, polypropylen và polyisobutylen. Tiêu chuẩn: ISO 6964: Xác định hàm lượng muội

Thiết bị đo nồng độ khí gây mê

Model: VAPOR Hãng sản xuất: Fluke Biomedical – USA I. ĐẶC ĐIỂM: Thiết bị đo nồng độ khí gây mê Model: VAPOR được sử dụng kết hợp với Thiết bị đo và phân tích lưu lượng khí y tế Model VT-900A để tự động phát hiện và xác định

Thiết bị đo và phân tích lưu lượng khí y tế

Model: VT900A Hãng sản xuất: Fluke Biomedical – USA I. GIỚI THIỆU: Thiết bị đo và phân tích lưu lượng khí y tế Model VT-900A được thiết kế để thực hiện toàn diện, hiệu quả, đáng tin cậy việc kiểm tra và hiệu chuẩn máy thở và máy gây mê

Thiết bị phân tích an toàn điện

Model: ESA612 Hãng sản xuất: Fluke Biomedical – USA I. GIỚI THIỆU: Thiết bị phân tích an toàn điện Model: ESA612 đại diện cho một thế thế hệ các thiết bị kiểm tra mới dành cho các chuyên gia y sinh thực hiện dịch vụ tại chỗ trên thiết bị
error: Content is protected !!