Thiết bị đo nồng độ khí gây mê

Model: VAPOR

Hãng sản xuất: Fluke Biomedical – USA

Thiết bị đo nồng độ khí gây mê Model: VAPOR

Thiết bị đo nồng độ khí gây mê Model: VAPOR

I. ĐẶC ĐIỂM:

 • Thiết bị đo nồng độ khí gây mê Model: VAPOR được sử dụng kết hợp với Thiết bị đo và phân tích lưu lượng khí y tế Model VT-900A để tự động phát hiện và xác định CO2, N2O, Sevoflurane, Isoflurane, Desflurane, Halothane và Enflurane.
 • Có thể hiển thị đồng thời hai chất gây mê để phân tích toàn diện bất kỳ luồng khí gây mê nào; đảm bảo rằng chỉ có một chất gây mê được sử dụng.
 • Việc tự động nhận dạng chất gây mê giúp giảm nguy cơ nhầm lẫn và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân thông qua việc loại bỏ sự nhập liệu của người dùng

II. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

 • Trọng lượng: 0,5 kg
 • Khí đo được: CO2, N2O, HAL, ISO, ENF, SEV, DES
 • Hiệu chỉnh khí: Áp suất và nhiệt độ
 • Kích thước: 191 x 96 x 57 mm
 • Giao diện: RS-232
 • Công nghệ đo: NDIR
 • Thời gian đo: <20 giây
 • Dải đo CO2:
  • Dải đo: 0-1%, độ chính xác: 0.1%
  • Dải đo: 1-5%, độ chính xác: 0.2%
  • Dải đo: 5-7%, độ chính xác: 0.3%
  • Dải đo: 7-10%, độ chính xác: 0.5%
 • Dải đo N2O%:
  • Dải đo: 0-20%, độ chính xác: 2%
  • Dải đo: 20-100, độ chính xác: 3%
 • Dải đo HAL%:
  • Dải đo: 0-1%, độ chính xác: 0.15%
  • Dải đo: 1-5%, độ chính xác: 0.2%
 • Dải đo SEV%:
  • Dải đo: 0-1%, độ chính xác: 0.15%
  • Dải đo: 1-5%, độ chính xác: 0.2%
  • Dải đo: 5-8%, độ chính xác: 0.4%
 • Dải đo DES%:
  • Dải đo: 0-1%, độ chính xác: 0.15%
  • Dải đo: 1-5%, độ chính xác: 0.2%
  • Dải đo: 5-10%, độ chính xác: 0.4%
  • Dải đo: 10-15%, độ chính xác: 0.6%
  • Dải đo: 15-18%, độ chính xác: 1%
 • Dải đo ISO:
  • Dải đo: 0-1%, độ chính xác: 0.15%
  • Dải đo: 1-5%, độ chính xác: 0.2%
 • Dải đo ENF:
  • Dải đo: 0-1%, độ chính xác: 0.15%
  • Dải đo: 1-5%, độ chính xác: 0.2%

https://youtu.be/T6LI21k5ijU

Số lần đọc: (79)

Leave a Reply

%d bloggers like this: