Show Posts in

Thiết bị đo hàm lượng khí CO2 trong không khí

Model: SKY2000-CO2 Hãng sản xuất: YUANTE – Trung Quốc I. GIỚI THIỆU: Thiết bị đo hàm lượng khí CO2 trong không khí Model: SKY2000-CO2 là thiết bị đo hàm lượng khí CO2 với độ chính xác cao, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hóa dầu, sản xuất công

Thiết bị đo hàm lượng khí Formaldehyde (CH2O) trong không khí

Model: SKY2000-CH2O Hãng sản xuất: YUANTE – Trung Quốc I. GIỚI THIỆU: Thiết bị đo hàm lượng khí Formaldehyde (CH2O) trong không khí Model: SKY2000-CH2O là thiết bị đo hàm lượng khí Formaldehyde (CH2O) với độ chính xác cao, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hóa dầu, sản

Thiết bị đo hàm lượng khí NO2 trong không khí

Model: SKY2000-NO2 Hãng sản xuất: YUANTE – Trung Quốc I. GIỚI THIỆU: Thiết bị đo hàm lượng khí NO2 trong không khí Model: SKY2000-NO2 là thiết bị đo hàm lượng khí NO với độ chính xác cao, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hóa dầu, sản xuất công

Thiết bị đo hàm lượng khí NO trong không khí

Model: SKY2000-NO Hãng sản xuất: YUANTE – Trung Quốc I. GIỚI THIỆU: Thiết bị đo hàm lượng khí NO trong không khí Model: SKY2000-NO là thiết bị đo hàm lượng khí NO với độ chính xác cao, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hóa dầu, sản xuất công

Thiết bị đo hàm lượng khí CL2 trong không khí

Model: SKY2000-CL2 Hãng sản xuất: YUANTE – Trung Quốc I. GIỚI THIỆU: Thiết bị đo hàm lượng khí CL2 trong không khí Model: SKY2000-CL2 là thiết bị đo hàm lượng khí CL2 với độ chính xác cao, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hóa dầu, sản xuất công

Thiết bị đo hàm lượng khí H2S trong không khí

Model: SKY2000-H2S Hãng sản xuất: YUANTE – Trung Quốc I. GIỚI THIỆU: Thiết bị đo hàm lượng khí H2S trong không khí Model: SKY2000-H2S là thiết bị đo hàm lượng khí H2S với độ chính xác cao, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hóa dầu, sản xuất công

Thiết bị đo hàm lượng khí CO trong không khí

Model: SKY2000-CO Hãng sản xuất: YUANTE – Trung Quốc I. GIỚI THIỆU: Thiết bị đo hàm lượng khí CO trong không khí Model: SKY2000-CO là thiết bị đo hàm lượng khí CO với độ chính xác cao, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hóa dầu, sản xuất công

Thiết bị đo hàm lượng khí Methane (CH4) trong không khí

Model: SKY2000-CH4 Hãng sản xuất: YUANTE – Trung Quốc I. GIỚI THIỆU: Thiết bị đo hàm lượng khí Methane (CH4) trong không khí Model: SKY2000-CH4 là thiết bị đo hàm lượng hkhí Methane (CH4) với độ chính xác cao, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hóa dầu, sản

Máy quang phổ phát xạ hồ quang

Model: Belec Vario Lab 2C Hãng sản xuất: BELEC – Đức I. GIỚI THIỆU:  Máy quang phổ phát xạ hồ quang Belec Vario Lab 2C thiết lập một tiêu chuẩn về độ chính xác và tính linh hoạt để đáp ứng nhu cầu phân tích kim loại
error: Content is protected !!