Chíp đo liều TLD

Model: 1235-084

Hãng sản xuất: RadPro – Ba Lan

Chíp đo liều TLD

Chíp đo liều TLD

I. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: 

 • Chíp đo liều TLD dạng viên tròn Φ4.5 x 0.9mm, MTS-N: (LiF:Mg,Ti) ±5% sens. Dev. (1 s.d.)
 • Hình dạng: tròn hoặc vuông
 • Số nguyên tử hiệu dụng: 8.2 Z
 • Mật độ khối lượng: 2.5 g/cm3
 • Phổ phát xạ: 400 nm
 • Đỉnh chính: 210 oC (gíá trị tham khảo)
 • Số đọc phông: 15 μGy
 • Ngưỡng phát hiện: 10 μGy
 • Khoảng liều tuyến tính: 5×10-3 đến 5×10-5 Gy
 • Độ tái lặp: < 2%
 • Sự phụ thuộc năng lượng photon 30kev-1.3Mev : < 30 %
 • Độ đồng nhất của lô (1 SD): < 5 %
 • Suy giảm tín hiệu do nhiệt (tại nhiệt độ phòng): < 5% /năm
 • Ảnh hưởng của ánh sáng lên phông và suy giảm tín hiệu: Khá nhỏ tại điều kiện phòng thí nghiệm
 • Khả năng sử dụng lại: Không giới hạn
 • Ảnh hưởng của suất liều: Không ảnh hưởng
 • Nhiệt độ: -200C – 900C,
 • Độ ẩm: đến 90 %

Số lần đọc: (314)

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: