Phantom đo chỉ số liều của máy CT (CTDI)

Model: RaySafe Pro-CT Dose

Hãng sản xuất: Raysafe / Fluke Biomedical – USA

Phantom đo chỉ số liều của máy CT (CTDI) Raysafe Pro CT Dose

Phantom đo chỉ số liều của máy CT (CTDI) Raysafe Pro CT Dose

I. GIỚI THIỆU:

Phantom đo chỉ số liều của máy CT (CTDI) RaySafe Pro-CT Dose bao gồm một bộ hình trụ đồng nhất được thiết kế để mô phỏng đầu và cơ thể trẻ em và người lớn. Nó được sử dụng để đo lường CTDI và để phân tách thông tin liều cho từng loại. Khi thực hiện các phép đo đặc trưng liều, phantoms liều cho phép thu thập thông tin cho giá trị tối đa, tối thiểu và trung bình của độ dày phần chụp cắt lớp danh nghĩa.

II. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: 

 • RaySafe Pro-CT Dose L (cơ thể người lớn) –
  • Hình trụ PMMA đồng nhất dày 150 mm,
  • Đường kính: 320 mm,
  • Với bốn lỗ cho đầu đo CT Ø13,1 mm (cách nhau 90 ° và cách mép 10 mm)
 • RaySafe Pro-CT Dose M (đầu người lớn/cơ thể trẻ em)
  • Hình trụ đồng nhất dày 150 mm,
  • Đường kính: 160mm,
  • Với bốn lỗ cho đầu đo CT Ø13,1 mm (cách nhau 90 ° và cách mép 10 mm)
 • RaySafe Pro-CT Dose S (đầu trẻ em)
  • Hình trụ đồng nhất dày 150 mm,
  • Đường kính: 100mm,
  • Với năm lỗ cho đầu đo CT Ø13,1 mm (một ở giữa và 4 quanh chu vi, cách nhau 90 ° và cách mép 10 mm)
 • Được khắc dấu chữ thập trên phantoms để định vị dễ dàng hơn
 • Thanh acrylic để  lắp vào tất cả các lỗ trên phantoms
 • Cấp kèm valy đựng máy có thể đựng thêm X2 Base, Cảm biến RF và Cảm biến CT
 • Vật liệu chế tạo: PMMA có mật độ 1,19 g / cm3

Số lần đọc: (144)

Leave a Reply

%d bloggers like this: