Thiết bị phân tích an toàn điện lưu động

Model: ESA620

Hãng sản xuất: Fluke Biomedical – USA

Thiết bị phân tích an toàn điện lưu động Model: ESA620

Thiết bị phân tích an toàn điện lưu động Model: ESA620

I. GIỚI THIỆU:

Thiết bị phân tích an toàn điện lưu động Model ESA620  sử  dụng  công nghệ thông  minh để cải thiện  hiệu suất  ở bất  kỳ tiêu chuẩn  nào,  đại  diện  cho  thế  hệ  tiếp  theo  của  các thiết bị thử an toàn điện lưu  động. Với khả năng lựa chọn  3  tải  thử  nghiệm,  2  dòng  đo  tiếp  đất  bảo  vệ  và  2 điện  áp  thử  cách  điện,  thiết  bị  linh  hoạt  này  thực hiện  tất  cả  các  phép  thử  an  toàn  điện  chính  cũng  như một số phép đo dòng rò bổ sung để thử sự phù hợp với  các  tiêu  chuẩn  quan  trọng.

Một ổ cắm điện 20A tiện lợi giúp mở rộng khả năng kiểm các thiết bị của ESA620. Khả năng đo tiếp đất bảo  vệ  2  dây  và  4  dây  tùy  chọn  giúp  tiết  kiệm  thời gian, trong khi công nghệ xử lý  tín hiệu số (DSP)  mới cho  độ  chính  xác  đo  dòng  rò  tốt  hơn  trên  toàn  dải  đo.

Được trang bị 10 cổng ECG độc đáo, được tăng tính an  toàn,  ESA620  cho  phép  mô  phỏng  ECG  và  các dạng sóng hiệu suất vì vậy , cả các phép thử an toàn điện và các phép thử cơ bản có thể được thực hiện chỉ  với một lần  kết  nối.  Khi  được kết  hợp  với phần mềm  máy  tính  Ansur  tùy  chọn,  ESA620  cho  phép thực  hiện  tự  động  các  quy  trình  kiểm  tra,  thu  thập  số liệu  và  so  sánh  với  các  giới  hạn  của  tiêu  chuẩn,  in  biên bản,  và  quản  lý  số  số  liệu.

II. ĐẶC ĐIỂM CHÍNH:

 • Phù hợp với nhiều tiêu chuẩn: IEC60601:2005, EN62353, VDE 751,  ANSI/AAMI  ES1:1993,  NFP A-99,  AN/NZS  3551, IEC61010
 • Có 3  tải  thử  nghiệm  để  chọn
 • Dải do  dòng  rò  rộng  đến  10,000  µA
 • Đo điện  áp,  dòng  rò  và  điện  trở  2  dây
 • Đo dòng  rò  AC,  DC  và  TRMS
 • Điện áp lưới 100 % và 110 % cho phép thử điện lưới trên phần đặt  vào  (cách  điện  dây)
 • Dòng đo  PE  200  mA  và  25  A  AC
 • Công nghệ  lọc  DSP  (xử  lý  tín  hiệu  số)  giúp  cải  thiện  độ chính  xác  trong  đo  dòng  rò
 • Giao diện  người  dùng  trực  quan
 • Kết nối  dễ  dàng  đến  các  phần  đặt  vào  (ECG)
 • Có các  cổng  cách  ly  trên  các  kết  nối  với  phần  đặt  vào
 • Có 5  phép  đo  điện  trở  cách  điện  khác  nhau
 • Điện áp đo điện trở cách điện thay đổi được: 500 V dc và 250 V  dc
 • Đo điện  trở  dây  nối  đất  2  dây  hoặc  4  dây  (tùy  chọn)
 • Phần mềm  Ansur  tùy  chọn
 • Giao diện  USB
 • Phù hợp  với  CE,  C-TICK  và  CSA  đối  với  Mỹ  và  Canada

III. PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN:

281 4967               Đĩa CD hướng dẫn sử dụng

281 497 1              Sách hướng dẫn sử dụng

2195732                Bộ điều hợp 15 A ~ 20 A ( USA only)

281 4980               Vay đựng máy

1626219                Cáp truyền số liệu

Dây nguồn

Bộ phụ kiện cho ESA620

IV. PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

31 16463               Phần mềm Ansur ESA620

1903307                Bộ dây đo có thể rút lại được

2242165                Bộ điều hợp chân tiếp đất

2067864                Bộ cáp Kelvin để đo 4 dây

 

Số lần đọc: (514)

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: