Thiết bị thử nghiệm máy biến dòng, biến áp tự động

Model: PCT200i

Hãng sản xuất: Ponovo – Trung Quốc

Thiết bị thử nghiệm máy biến dòng, biến áp tự động Model: PCT-200i

Thiết bị thử nghiệm máy biến dòng, biến áp tự động Model: PCT-200i

Thiết bị thử nghiệm máy biến dòng, biến áp tự động PCT200i được dùng để thử nghiệm mọi loại CT và cho phép thực hiện tất cả phép thử chỉ với một lần bấm nút.

I. ĐẶC ĐIỂM CHÍNH:

 • Thử nghiệm CT theo tiêu chuẩn IEC60044-1/6
 • Có thể thử nghiệm mọi loại CT, bao gồm cả CT loại bushing và GIS
 • Một phép thử có thể thu được tất cả thông số của CT
 • Thời gian thử nhanh đối với phép thử kích từ
 • Thử điểm bão hòa 10kV: 50s
 • Thử điểm bão hòa 1kV: 15s
 • Kiểm tra tỉ số tới 30,000:1
 • Kiểm tra điểm bão hòa tới 30,000V
 • Tích hợp các chức năng thử nghiệm PT
 • Kết quả thử nghiệm có thể lưu vào flash disk
 • Có thể lựa chọn tạo các báo cáo dưới dạng Excel
 • Màn hình hiển thị LCD cỡ lớn

II. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

 • Điện áp đầu ra: 0-120V
 • Dòng điện đầu ra: 0-15A
 • Kiểm tra tỉ số:
  • Dải đo: 30,000:1 – 45,000:5
  • Độ chính xác: 0.1%
 • Kiểm tra điểm bão hòa: max. 30,000V
 • Đo phụ tải
  • Dải đo: 0.05-200 ohm
  • Độ chính xác: ±0.1%±1mΩ
 • Đo điện trở cuộn dây
  • Dải đo: 0.05-200 ohm
  • Độ chính xác: ±0.1%±1mΩ
 • Kiểm tra góc lệch pha
  • Độ chính xác: 3 min
  • Độ phân giải: 0.1 min
 • Các chức năng kiểm khác
  • Hệ số giới hạn chính xác
  • Hệ số an toàn thiết bị
  • Từ dư
  • Hằng số thời gian thứ cấp
  • Cảm kháng chưa bão hòa
  • Cảm kháng bão hòa
  • Hệ số ngắn mạch đối xứng
  • Điện áp giới hạn chính xác
  • Hệ số kích thước quá độ
  • Sai số đỉnh tức thời
  • Sai tố tổng hợp
 • Kích thước: 470×200×245mm (W×H×L)
 • Khối lượng: 11kg

Số lần đọc: (889)

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: